times

times

Friday, April 10, 2015

Taswira ya mgomo wa daladala dsm.

Leo madereva wa magari wamegoma kufuatia utaratibu mpya liowekwa na serikali unao wataka kurudi darasani kila baada ya miaka 3.

Thursday, March 27, 2014

FIELD WORK NA MVUA ZINAZO ENDELEA KUNYESHA


Huu ndio ugumu na changamoto za kazi za ustawi wa jamii wakati wa mvua. hii imewakuta maafisa ustawi wakati wakienda field.

Tuesday, March 25, 2014

MAADHIMISHO YA MIAKA 40 YA CHUO CHA USTAWI WA JAMII YAPAMBA MOTO.


Mambo yamezidi kupendeza leo mambo yalikua kama unavyo yaona, kama ukufika leo maadhimisho bado yanaendelea mpaka siku ya ijumaa hivyo aujachelewa.
Mualike na Mwenzio.

MAANDALIZI YAPAMBA MOTO. MIAKA 40 YA CHUO CHA USTAWI WA JAMII.


Haya ni maandalizi ya maadhimisho ya miaka40 (40 anniverssary) ya chuo cha ustawi wa jamii ambapo kesho yanatarajiwa kufunguliwa rasmi ndani ya viwanja vya ustawi wa jamii na makamu wa raisi wa jamuhuri ya muungano wa Tanzania, na kilele cha maadhimisho tarehe 28/03/2014 ambapo mgeni anatarjiwa kuwa mh. Jakaya Mrisho Kikwete. Woote mnakalibishwa kesho.

Maadhimisho ya siku ya ustawi wa jamii yanaendelea kwenye viwanja vya chuo cha ustawi wa jamii.

Sunday, March 23, 2014

International Social Work Day on 25 March 2014 at the Institute of Social Work Grounds.

Taswo Dar ES Salaam in Collaboration with TASWO HQ will mar the International Social Work Day on 25 March 2014 at the Institute of Social Work Grounds. All Social Workers and social service providers are invited to Celebrate this precious day

Wednesday, July 31, 2013

HATUA MUHIMU KATIKA MAKUZI YA MTOTOHivi umeshawahi kujiuliza hata siku moja, kwa nini watu wengine ni walevi? Wengine waongeaji sana? Wengine wakimya sana? Wengine waongo sana? Wengine wana tamaa ya ngono kupita kiasi na kadhalika? Lakini pengine una maswali mengi ya namna hii ambayo yanaonyesha jinsi wanadamu wanavyotofautiana.

Kuna hatua 5 muhimu ambazo mtoto lazima afanye mambo ambayo yanastahili kufanyika katika hatua husika. Na iwapo hayatafanyika, hali hizo huhifadhiwa katika mawazo yake ya kina na hivyo kumsababishia matatizo makubwa ukubwani.
Hatua hizo ni kama ifuatavyo:-

Hatua ya kwanza – oral stage: Hatua hii huwahusu watoto wa kuanzia siku moja mpaka miaka miwili. Katika hatua hii ya kwanza, furaha na raha ya mtoto huwa imejificha mdomoni. Utakuta mtoto kila wakati anafurahia kunyonya maziwa ya mama yake, vidole au midoli. Mtoto anatakiwa atumie mdomo wake mpaka ile hamu yake yote iishe. Kama ni kunyonya basi aendelee kufanya hivyo mpaka pale utakapofika wakati mzuri wa kumwachisha ziwa. Kumnyanyasa mtoto wakati ananyonya au kumfanyia vitendo ambavyo si vya kiungwana ikiwa ni pamoja na kumwachisha ziwa mapema, husababisha hamu yake ya kuutumia mdomo ibaki na hivyo kuhifadhiwa kwenye mawazo yake ya kina. Anapokuwa mtu mkubwa hulipa kisasi bila kujua kwa kuutumia mdomo kwa kadri anavyoweza. Hivyo anapokuwa mtu mkubwa anaweza akawa muongo sana, mlevi kupindukia, mvuta sigara sana, muongeaji sana, au mmbeya sana. Kama kuna watu unawafahamu wenye tabia hizi, jaribu kupeleleza kama walinyonyeshwa bila kunyanyaswa au kama hamu yao ya kunyonya iliisha.

Hatua ya pili – anal stage: Hatua hii humhusu mtoto wa miaka miwili au mitatu. Matumizi ya mdomo huwa yamekwisha na raha huhamia sehemu za haja. Katika hatua hii, mtoto hupendelea zaidi kutumia sehemu zake za haja kwa kukojoa au kwenda haja kubwa mara kwa mara. Katika kipindi hiki wazazi wengi hufanya makosa. Mzazi anashauriwa kuwa makini kwa kutoa mafunzo mazuri kwa mtoto wake, kumfundisha jinsi ya kujisaidia au jinsi ya kutumia choo. Kinyume na hivyo ni kumfanya mtoto awe na tabia ya kujifanyisha na hivyo kuwa na hali mbaya ukubwani. Mtoto aliyenyimwa huduma hii akiwa katika hatua hiyo hubakiwa na deni, anapokuwa mkubwa anaweza kupata matatizo ya kiakili. Watoto waliokosa huduma hiyo wanapokuwa wakubwa, mara nyingi huwa mashoga, na wengine huwa waoga kufanya mapenzi, lakini mbaya zaidi ni kukosa kabisa hamu ya mapenzi, wengine huwa wazembe na huwa na tabia fulani fulani ambazo zinahitaji msaada mkubwa wa wengine.

Hatua ya tatu – phallic stage: Hatua hii huwahusu watoto wenye umri wa miaka minne. Ni katika hatua hii ambapo mtoto huanza kutambua jinsia yake na hivyo kuwa karibu na mama yake au baba yake. Mtoto wa kiume hupenda kulala na mama yake na mtoto wa kike pia huwa hivyo hivyo hupenda kulala na baba yake (interest of opposite sex). Mtoto wa kiume humchukia baba yake bila kujua na kumuonea wivu mama yake na kuona kama anamfaidi baba yake jambo ambalo hulitaka liwe kwake, pia mtoto wa kike humchukia baba yake na kumuonea wivu baba yake na kuona kama anamfaidi mama yake jambo ambalo hulitaka liwe kwake. Watoto waliokosa kuwa karibu na wazazi wao wa jinsia tofauti katika hatua hii, wengi hupata matatizo, lakini hulipiza kisasi kwa sababu hawakuwa karibu na jinsia tofauti wanapohitaji kufanya hivyo. Usishangae kumkuta binti akiwa kwenye kundi la wavulana au mvulana akiwa kwenye kundi la wasichana.

Hatua ya nne – latency stage: Hatua hii huwahusu watoto wa miaka sita, minane na wakati mwigine mpaka miaka 12, ambapo mtoto macho yake yote huwa katika michezo ya kawaida na kwenda shule. Hakuna kitu cha ajabu kinachotokea katika hatua hii kati ya jinsia ya kike na ya kiume.

Hatua ya tano - genital stage: Hatua hii huwahusu watoto wa kuanzia miaka 13. katika kipindi hiki vijana wengi huanza kubalehe na kuvunja ungo. Katika hatua hii ndipo mtu hukabiliwa na vitu vingi katika maisha yake yote. Huanza kujishuhulisha na kutafuta maisha yake mwenyewe na ndipo hatua nyingine zote huanza kujirudia tena kama hazikufanywa vizuri katika umri huo. Raha ya mwanadamu yoyote katika kipindi hiki huwa ni mapenzi, lakini hutofautiana kiwango cha kupenda au kutamani kutokana na jinsi alivyolelewa katika hatua nne za mwanzo. Nakuomba sana kila unapokutana na watu waongo, wambeya, wakimya, wapenda ngono kupita kiasi n.k. waulize maisha yao ya utotoni.

SOURCE

Monday, July 29, 2013

TARATIBU ZA KUMUASILI MTOTO NCHINI TANZANIASEHEMU ya kwanza ya makala hiii tuliangalia maana ya kumuasili mtoto, pamoja na kujua watu ambao kisheria wamepewa uwezo wa kumuasili mtoto hapa nchini.

Leo tunaendelea kuangalia baadhi ya vitu muhimu ambavyo mtu aliyemuasili mtoto hapa nchini anapaswa kuvifanya au kutovifanya.

Baadhi ya vitu hivyo ni kama kifungu cha 62(1) ambacho kimeweka utaratibu kwa raia wa kigeni kumuasili mtoto hapa nchini.

Hii ni kwa sababu hatua ya raia kigeni kuwaasili watoto nje ya nchi zao imekuwa ikileta mizozo na migogoro ambayo wakati mwingine inahusisha wanadiplomasia wa nchi mbili na kuweka hali isiyokua ya kuridhisha katika mahusiano ya kidiplomasia baina ya pande mbili.

Katika kifungu hiki, maombi ya raia wa Tanzania anayeishi nje ya nchi, au maombi ya pamoja baina ya raia wa kigeni na Mtanzania, wakiwa na nia ya kumuasili mtoto raia wa Tanzania, yamewekewa utaratibu maalumu.

Kwa mujibu wa kifungu hiki, yanatakiwa kupitia Mahakama Kuu inayotakiwa kujiridhisha kwanza kama kuna taarifa za kuridhisha na za kutosha zinazoweza kufanya maombi hayo yafanyiwe kazi.

Jukumu hili la mahakama litatumika katika maombi ya muda au ya kudumu na kwamba mahakama inatakiwa kuwailiana na mamlaka husika kuona kama waombaji wameleta taarifa za kutosha kuweza kusikilizwa kwa maombi yao ya kumuasili mtoto hapa nchini.

Baadaye waombaji hufanikiwa kumuasili mtoto hapa Tanzania, sheria inatamka bayana kwamba, mtoto huyo atakuwa sawasawa na mtoto wao wa kumzaa na kwamba haki zote ambazo mtoto wa kumzaa angezipata pia zinakuwa haki za mtoto huyu aliyeasiliwa.

Kwa mujibu wa kifungu cha 64(1), mtoto aliyeasiliwa anakuwa na haki zote na wajibu wote kama vile ni mtoto aliyezaliwa na mtu huyo aliyemuasili iwe haki na wajibu wa kimila, kisheria na kadhalika.

Hali hii inaendana na haki na wajibu wa wazazi wake halisi kukoma mara baada ya maombi ya kumuasili mtoto yanapokubaliwa. Hii ina maana kwamba mzazi halisi hatakuwa na haki wala wajibu tena kwa mtoto huyo.

Haki hizi zinaendelea hata pale wazazi waliomuasili mtoto watakapofariki dunia, mtoto huyo atarithi kwa wazazi hao, na si kwa wazazi wake halisi.

Hii ni pamoja na pale mzazi huyo atakapofariki bila kuacha wosia wowote ule. Sheria hii pia imempa haki na wajibu wa kimila, ambao mtoto huyu atatakiwa kufuata na kuzingatia mila na tamaduni za mzazi wake aliyemuasili, kama kwamba ni mtoto wa damu wa mzazi huyo.

Baada ya maombi ya kumuasili mtoto kukamilika, majina ya wazazi na watoto wote walioasiliwa, yatatakiwa kusajiliwa na Msajili Mkuu atakayeweka taarifa zote muhimu za watoto pamoja na wazazi waliowaasili.

Hii ni pamoja na taarifa kutoka Mahakama Kuu zitakazohusiana na kuasiliwa kwa mtoto yeyote hapa nchini.

Sheria hii pia imekataza kwa mwombaji yeyote yule kutoa takrima au zawadi yeyote, bila idhini ya mahakama, kwa wazazi wa damu wa mtoto anayetaka au aliyemuasili.

Na kama atafanya hivi, atakuwa ametenda kosa la jinai na endapo atatiwa hatiani atahukumiwa kulipa faini isiyozidi sh za Kitanzania milioni tano au kifungo cha miaka miwili jela au vyote kwa pamoja.

Ikitokea mzazi aliyemuasili mtoto hapa nchini anataka kwenda nae nje ya nchi, mzazi huyo atatakiwa kutoa taarifa kwa maandishi kwenda kwa Kamishna wa Ustawi wa Jamii ndani ya siku thelathini kabla ya tarehe ya kuondoka nchini.

Kushindwa kufuata masharti ya kifungu hiki ni kutenda kosa la jinai ambalo chini ya kifungu cha 73(3)cha Sheria hii ya Mtoto ya mwaka 2009, adhabu yake itakuwa ni kulipa fedha kiasi kisichopungua sh za Kitanzania milioni tano na kisichozidi sh milioni 50 au kifungo cha jela kisichopungua miezi sita au vyote, kifungo na faini.

Sheria hii pia imekataza kwa mtu yeyote yule, kutangaza kwamba wazazi fulani wameruhusu mtoto wao kuasiliwa au kutangaza taarifa za watu wanaotaka kuasili mtoto nchini, na kama mtu yeyote atasababisha taarifa hizi kuchapishwa na akijua kwamba ni kosa kufanya hivi, atakuwa ametenda kosa la jinai na adhabu yake ni kulipa faini isiyopungua sh milioni moja na isiyozidi shilingi milioni kumi au kifungo kisichopungua miezi sita au kuzidi miaka miwili jela au vyote kwa pamoja.

Chanzo; Gazeti la Tanzania Daima.

Wednesday, February 27, 2013

Tunaomba radhi kwa kimya cha mda mrefu kuanzia sasa tunarudi hewani kwa kasi mpya! asanteni na samahani kwa usumbufu

Tuesday, October 9, 2012

DATABASE OF PEOPLE WHO HAVE BEEN GRATUATED AT THE INSTITUTE OF SOCIAL WORK

Hello wana ustawi natumaini wote mu wazima,

We are establishing USTAWI ALUMNI, for now it start with Social Work Department, there was a meeting last Saturday 6 October, where by there was a few graduates from social work course, teachers from department of social work and from Jane Adam college of social work, after a meeting, the interim committee was formed by names Robert Kishiki, M'thunzi Mwanza, Mary Kimambo,Joseph Kayinga, and Alex Massawe, the main task for this committee is update the database of people who have been graduated at the institute for the course of social work.

Wako wapi na wanafanya nini, pia mwaka waliohitimu, so please social workers, i am inviting you to send your informations through my email rkishiki@yahoo.com.
Taarifa zinazotakiwa ni:
1: Eneo uliko
2: Unafanya nini
3: Mwaka ulio hitmu masomo
4: Mawasiliano yako ya sasa (simu na email adress)

So that we can help each other and our beloved institute of social work.
please if you see this, tell others too.

Nawapenda wote:

BY:
Robert Kishiki

facebook

Friday, September 21, 2012

CHANGE OF AGM 2012 VENUE FROM MORO-DAR

Dear, and TASWA Members, with a great pleasure i would like to inform you that TASWA EXECUTIVE COMMITTEE (EC) which met on 8th September 2012 in Dar have decided to change the AGM Venue from Morogoro Municipal to BLUE PEARL HOTEL Dar es Salaam City due to the following reasons:-

1. TASWA will be having some partners from outside the country who would like to participate and share some ideas with host members, but very unfortunately we dont have enough resources to ferry and accomodate them when we are at Morogoro.

2. Some participants for example from Shinyanga, Zanzibar, Pemba, Mara and Mtwara have pardoned the EC to rethink again about Morogoro Venue, because to them is just increasing the budden, hence excessive expenditure they would incur bearing in mind that, this AGM members have been asked to foot their own expenses i.e. accommodation and transport

3.Selecting a venue for the AGM is something mandatory to all TASWA Members, hence it will be decided by all members in the 2012 AGM for the next AGM 2013

Under the three conditions mentioned above, the EC decided and blessed that the AGM 2012 will be done in BLUE PEARL HOTEL-DAR ES SALAAM from 16/10-18/10/2012 whereby in the 16/10/2012 TASWA members and other stakeholders will discuss on National social worker conference (topics will be provided) while from 17th and 18th it will be an AGM
Please be a messenger to convey this information to other TASWA Members

BY:
Sammy Jabaga Mulemba
Kilimanjaro Regional Secretariet
P.O. Box 3070 , Moshi, KILIMANJARO
TANZANIA
+784 499 310 0r +768 462 654

Monday, July 30, 2012

JOB OPPORTUNITIES : AKIBA COMMERCIAL BANK LTD

JOB OPPORTUNITIES

Would you be excited to live the bank’s core values of Team Work, Integrity, Commitment, Respect, and Socially Responsible? If yes, Akiba Commercial Bank Limited, a leading bank in microfinance; is currently recruiting for suitably qualified Tanzanians to join its workforce in following positions:-


1. BANK TELLERS (11 Posts)
The position reports to the Supervisor, Cash and Customer Service, and will be carrying out the following responsibilities:-
1. Provide quality service to Customers and managing Customer expectations.
2. Receive cheques and cash for deposit to customers’ accounts.
3. Ensure that cash withdrawals by customers are accounted for and posted properly.
4. Recount and tie all the cash before depositing them to BOT.
5. Deal with forex transactions.
6. Execute standing instructions from customers.
7. Any other duties to be assigned by the supervisor.

Qualification and Experience

• Advanced Diploma/Degree in Banking, Business Administration, Accounting, Finance or any other relevant Degree.
• Fresh Graduate with a good degrees i.e. minimum upper second class.
• Passes in Mathematics at ‘O’ level and ‘A’ level is a must.

Specific skills
• Competency in Computer application.
• High level of integrity and morals.
• Good communication skills in both English and Kiswahili.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

The above position carries a competitive pay and benefit package commensurate with a successful candidate’s academic and professional qualifications
ACB is an equal opportunity employer.
A reliable reference is a must.
Note.
Application letters MUST be hand written.

HOW TO APPLY:
Interested Candidates should write to the undersigned before Saturday 11th August 2012, enclosing the following:-
A comprehensive Curriculum Vitae (CV)
Copies of relevant certificates and exams results transcripts as appropriate.
Candidate’s day contact address, including mobile phone numbers
Contact addresses of three professional and/or academic related referees.

THE HEAD OF HUMAN RESOURCES,
AKIBA COMMERCIAL BANK LIMITED,
AMANI PLACE (3RD FLOOR),
P.O BOX 669,
DAR ES SALAAM.

Only successful applicants will be responded to.

Tuesday, July 3, 2012

MAMBO YA KIPANYA NA SAKATA LA MGOMO WA MADAKTARI


CCM TUSIPOWASIKILIZA WANANCHI KWA NJIA KAMA HIZI ZA KATUNI, BASI TUTAISHIA KUWAPA NAFASI WAPINZANI YA KUSIKILIZWA KWA MANENO YAO NA MAANDAMANO, NA MWISHO TUTAISHIA KUWA CHAMA UPINZANI VERY SOON, HAIKUBALIKI KABISA CCM TUBADILIKE SASA!!! - LE MUTUZ!!


Monday, July 2, 2012

KAULI YA RAISI NA MTAZAMO WA BARAKA MWAGO JUU YA MGOMO WA MADAKTARI


Hivi madaktari wanadai pesa pekee? katika madai yao yaliyekelezwa ukiondoa kuwaondoa viongozi wabadhirifu wizarani mengine yametekelezwa kwa kiasi gani? Serikali haina uwezo wa kuwalipa hela zoote hizo inaweza kuwalipa sh ngapi? kwanini mwanzo serikali waseme madai yao ni ya msingi leo yaonekane ya hovo?

Raisi anasema asiyeweza aondoke, je ndio lengo la serikali kusomesha wataalamu wake wa ndani? Madai yoote ya madaktari yanaweza kugharimu sh ngapi? Bilioni 200 zilizotengwa kuwalipa madokta wa kukodi kama wakilipwa madaktari itakuwa imesadia kupunguza tatizo kiasi gani?

Madai ya Madokta ni kwa ajili yao wao leo na maslahi yao au ni kwaajili ya kada ya taaluma yao na kizazi kichajo? Nje ya mgomo wagonjwa wangapi hufa mikononi mwa madaktari kwa kuwa daktari kashindwa kumpa tiba kwa ukosefu wa madawa na vifaa hospitalini?


Mnisamehe nawaza kwa nguvu ti sijui hata kwanini.

Imetolewa na baraka Mwago Kupitia Facebook.

soma zaidi Hapa

Wednesday, June 27, 2012

MAKUBWA YANAYOENDELEA MAHOSIPITALINI

Tangu uhuru bajeti zetu ni kuimarisha afya ya akina mama na watoto je picha hii inatuonyesha nini hasa katika kipindi hiki cha mgomo wa madaktari?? Naona muda wa siasa uishe sote bila kujali itikadi tuanze kuijenga inchi yetu tunakoelekea ni kubaya sana wapendwa siasa imeshindwa kutukomboa

Tuesday, June 12, 2012

MASTERS IKO NJIANI

. KWA WADAU WOTE WOTE WA ISW LEO TAREHE 12/6/2012 TIMU YA WATAALAM 5 WA FANI YA SOCIAL WORK WATAPIGA KAMBI KIBAHA KWA KAZI YA KU DEVELOP MSW PROGRAM KWA MUJBU WA NACTE STANDARDS. TAREHE 30/6 FIRST DRAFT YA MSW CURRICULUM ITAPELEKWA NACTE KWA KUPATIWA ITHBATI. ITAKUEPO PIA EVENING PROGRAM KWA WALE WAFANYAKAZI. LOGISTICS NYENGINE TUTAPEANA TAARIFA KUPITIA HAPA

Wednesday, May 2, 2012

MISS USTAWI KUFANYIKA IJUMAA HII MAISHA CLUB

SHINDANO la kumsaka mrembo wa Chuo cha Ustawi wa Jamii 2012, linatarajiwa kurindima Ijumaa hii ndani ya Ukumbi wa New Maisha Club Masaki jijini Dar es Salaam, ambapo warembo 12 watachuana kuwania taji hilo. Akizungumza na mtandao huu mratibu wa shindano hilo, Sada Ally, alisema kuwa mchakato wa kuwaandaa washiriki hao umeshakamilika na wako fiti kimazoezi, kinachosubiliwa hadi sasa ni siku tu ya mpambano huo. “Tulianza mchakato na mazoezi tangu Aprili Mosi mwaka huu, na tunamshukuru Mungu warembo wanafanya vyema, hivyo ninawaomba mashabiki wote wahudhurie siku ya Ijumaa hii ndani ya Ukumbi wa Maisha Club ili wapate burudani kutoka kwa warembo wetu na wasanii mbalimbali wa Bongo Fleva,” alisema Sada.

Friday, April 20, 2012

RUZUKU ZA SERIKALI KWENDA SHULE ZA MSINGI

TAARIFA YA FEDHA ILIYOPEWA SHULE YA MSINGI YA NKOMANG'OMBE KUTOKA SERIKALINI KUTOKA MWEZ JANUARY HADI MACHI 2012 1. January 2012 - Tshs 4,218 na sent 30 2. February 2012 - Tshs 4,218 na sent 30 3. March 2012 - Tshs 4,218 na sent 30 JUMLA NI TSHS 12,654 NA SENT 90 MZAZI, MLEZ NA MDAU WA SHULE, SOMA. JADILIANA KWA MAENDELEO YA SHULE YAKO. Imetolewa na Mwl. Mkuu (Ana sain chini yake) MATUMIZI YA SERIKALI YAKO HIVI

Thursday, April 12, 2012

SHUJAA WETU EDWARD MORINGE SOKOINE

Tunakumbuka kama vile ilikuwa jana ile Alhamisi ya Aprili 12, 1984 ambapo Taifa lilimpoteza Edward Moringe Sokoine - Waziri Mkuu. Alikuwa ni mtu wa kwanza ambaye alitambua kwa kina vita ambayo imekuja kujithibitisha miaka karibu thelathini baadaye - kwamba wapo watu ambao wanaweza kutumia umaskini wa wananchi wetu kama mtaji wao! Sisi tuliwaita "wahujumu uchumi" leo wanaitwa "mafisadi" kiukweli ni watu walewale!!! Alikuwa ni shujaa wa kwanza katika mioyo ya Watanzania aliyewapigania wananchi wanyonge hasa na hadi sasa ndani ya CCM bado hajatokea mtu wa namna hiyo!!! RIP Sokoine!!!!

Wednesday, April 11, 2012

BREAKING Newzzzzzzz TSUNAMI KUWEZA KUTOKEA DAR LEO

"The earthquake has generated a tsunami. It is expected that the tsunami waves will hit Tanzania coastal areas tonight," the meteorological agency said in a statement
TAHADHALI HIYO IMETOLEWA LEO NA MKURUGENZI WA HALI YA HEWA TANZANIA KUWATAHADHALISHA WAKAZI WALIOKO PWANI KUCHUKUA TAHADHALI ZA MAPEMA KUHAMA,AMESEMA HII INATOKANA NA MAWIMBI YA TSUNAMI KUTOKEA HUKO ASIA NA KUSEMA YANAWEZA KUFIKA MIDA YA SAA 12 JIONI YA LEO NA KUENDELEA. SHARE HII HABARI KWA MWENZAKO NAYE AIPATE MAPEMA.

Tuesday, March 27, 2012

WIMBI LA UBAKAJI LABEBA SURA MPYA, ABAKA MTOTO WA MIAKA MIWILI – MBEYA.

Habari na Ezekiel Kamanga, Mbeya. Wimbi la ubakaji kwa watoto mkoani Mbeya limechukua sura mpya baada ya mkazi mmoja wa Kijiji cha Ikukwa, Wilaya ya Mbeya Vijijini kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka miwili bila huruma. Tukio hilo limetokea majira ya saa 8 mchana Machi 24 mwaka huu, ambapo mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Manase (30) kumbaka mtoto baada ya kumrubuni mtoto na kwenda naye nyumbani kwake na kisha kufanyia ukatili huo. Baada ya kusikika kwa kelele chumbani kwa Manase, wananchi walifuatilia na kukuta mtoto akiwa amejeruhiwa vibaya , ambapo walimkamata mbakaji huyo na kumpeleka Kituo cha Polisi Kati kilichopo Jijini Mbeya . Hata hivyo mtuhumiwa anashikiliwa Kituoni hapo na Jeshi la Polisi na wakati wowote atafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika.. Wakati huohuo mtoto aliyebakwa amelazwa katika Hospitali ya Rufaa iliyopo jijini hapa, akipatiwa na matibabu na uchunguzi wa kitendo hicho umebaini kuwa ni imani za kishirikiana.

Friday, March 23, 2012

BEI YA FOMU NA MAHALA ZINAKO PATIKANA

Fomu za kujinga nachuo cha ustawi wa jamii zinapatikana chuoni tu. chuo kiko kijitonyama karibu nashirika la utangazaji la taifa (TBC)

FOMU ZINATOLEWA KWA SHILINGI 30,000/= PESA YA KITANZANIA.

Thursday, March 22, 2012

NAFASI ZA KUJIUNGA CHUO CHA USTAWI WA JAMII ZIKO TAYARI

Fomu za kujiunga na chuo cha ustawi wa jamii kwa ngazi zote zimeanza kutolewa leo Tarehe 22.03.2012. fomu zina patikana chuoni.

Wednesday, March 14, 2012

RESPONSE LETTER OF THE COMPLAINTS RELATING TO MISSING FUNDS

Dear TASWO Members and Partners.

It is rightly said, no matter how good our intentions and efforts there bound where it is necessary to deal with complaints. This letter is written to all TASWO members and partners as a response of the TASWO Executive Committee to the complaints relating to missing funds collected by TASWO leadership for Gongo la Mboto victims and AGM membership dues. The said complaints were raised by a person who identifies himself/herself TASWO member and has chosen to hide his/her identity.

1)
On the 27th and 28th January 2010, the TASWO Executive Committee held its meeting to deliberate on various issues. We celebrate that the meeting was fully attended by all its office bearers, committee members, TASWO staff and AIHA – Tanzania Country Director, Ms Sally Talike Chalamila, who partially attended the meeting on the 27th January 2012. The thrust of the meeting was geared towards appraising the performance of the association for the year ending 31st March 2012 and establish a planning and budgeting framework for the year starting on 1st April 2012 ending 31st March 2013. The meeting also discussed issues raised by the Ms Sally Talike Chalamila dated 26th January 2012, addressed to TASWO Executive Committee members on their individual capacities. The focus of Ms Chalamila’s letter revolved around an e-mail written by unidentified person claiming to be TASWO member raising issues relating to: a) Missing Gongo la Mboto victim donations b) Missing AGM membership dues. The aforesaid person circulated the e-mail to some TASWO members and its partners as well as donors.

2) The TASWO Executive Committee Meeting carefully and intensively reviewed the contents of the e-mail and discussed the possible sources of information relating to the contents of the e-mail. It noted that a) practical weaknesses in handling the monies for both Gongo la Mboto victims and AGM membership dues, b) money donated for Gongo la Mboto victims was not missing but was banked intact into TASWO Bank Account, and c) the AGM membership dues of the first day of the meeting were given to the TASWO Chairperson who in turn gave to Agape College Cashier for banking to TASWO Account, d) The Agape College Cashier accidentally banked the aforesaid money together with other money of the College to Agape College Account, e) Agape College management discovered the blunder while closing the College Accounts for the year ending 31st December 2011 and reimbursed TASWO money accordingly.


3) The TASWO Executive Committee appreciates the information it has received through a person who for best reason known to himself or herself has chosen to hide his or her identity. It is evident to the Committee that the e-mail writer of having a very close access to confidential information of the association and its partners. It was also plain to the Executive Committee that the e-mail writer purposefully took advantage of the practical weaknesses in handling the funds collected for Gongo la Mboto and AGM membership dues not only to tarnish the image of TASWO leadership, but also to impair the capacity of the association to improve the quality of social work training and strengthening social welfare provision in Tanzania.

4) As narrated in the 2nd and 3rd paragraphs above, the Executive Committee is aware of the negative consequences caused by the identified weakness as magnified by the e-mail writer and improperly of presented to wrong forums. Consequently, it resolved that the money collected for Gongo la Mboto victims to be disbursed to the Dar es Salaam Region Disaster Committee and to accept Agape College money as ratification for a deposit blunder that occurred. It also regrets that the information shared by the e-mail writer by default it implicates the American International Health Alliance – Tanzania and TASWO partners.


5) The TASWO Executive Committee would like to inform all its members and partners that the complaints raised by an anonymous e-mail writer have been democratically discussed and prudent decisions reached to contain negative consequences of the functioning of the association. Accordingly, all TASWO members are urged to continue consolidating on the successes we have so far achieved to revitalize the association through maintaining and enhancing the vibrancy of our programs. This essentially means focusing on TASWO goals and objectives which includes the development of proper tools for administrative and financial management tools as well as succession plans of its leadership.

All in all, the Executive Committee would like to thank the anonymous e-mail writer for indirectly drawing its attention to issues discussed in this letter. The Committee would also like to strongly discourage all its members in using unconstitutional forums that in one way or the other cause inconvenience to various parties and tarnish the image of association and other stakeholders. Consequently, the Executive Committee requests all TASWO members and other stakeholders to accept its apologies associated with improper acquisition and use of information that have caused a lot of inconveniences.
Looking forward for continued cooperation

SAMMY JABAGAMULEMBA
TASWO EXECUTIVE SECRETARY